Bystrampol 26 11 2016

2016-11-26 20:16:00 brak komentarzy

26 listopada w Bystrampolu pod Poniewieżem, gdzie mniema się, iż powstawał "Potop", odbyły się uroczystości poświęcone 100-rocznicy śmierci noblisty Henryka Sienkiewicza.

więcej

Obchody Święta Niepodległości RP w Poniewieżu 5 11 2016

2016-11-07 20:44:00 brak komentarzy

5 listopada w Poniewieżu po raz kolejny zorganizowano obchody Święta Niepodległości RP. Impreza odbyła się w sali Szkoły Podstawowej dla Głuchych i Słabosłyszących. Przybyłych gości witały prezydent klubu "Aktywne Kobiety" w Poniewieżu, dyrektor szkoły - Danute Kriszcziuniene i prezes Oddziału ZPL "Lauda", SPK - Irena Duchowska.

więcej

Obchody Święta Niepodległości RP w Kiejdanach 5 11 2016

2016-11-07 19:17:00 brak komentarzy

5 listopada w Kiejdanach, po raz 23-eci, odbyły się uroczyste obchody Święta Niepodległości RP. W kiejdańskim Centrum Wielokulturowym odbył się koncert. Wystąpił wokalny zespół "Barwy podwileńskie" z Ławaryszek (kier. Lucyna Własenko), ZT "Iskry" (kier. Beata Bużyńska) z Mickun i zespół "Issa" (kier. Waleria Wansewicz). Na imprezę przybyli przedstawiciele samorządu rejonu kiejdańskiego - wicemer Olga Urboniene i wicedyrektor administracji - Antanas Pavolis.

więcej

Z "Issą" w Kownie 16 10 2016

2016-11-07 17:40:00 brak komentarzy

16 października kiejdański zespół "Issa" (kier. Waleria Wansewicz) na zaproszenie prezesa kowieńskiego Oddziału ZPL Franciszki Abramowicz gościł w Kownie na "Złotej jesieni" polskiej piosenki.

więcej

Wykład Ireny Duchowskiej "Polacy na Żmudzi" w UTW im. Haliny Szwarc w Warszawie 28 10 2016

2016-11-03 16:13:00 brak komentarzy

28 października, na zaproszenie Ireny Moskal - prezes UTW im. Haliny Szwarc przy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Irena Duchowska miała wykład pt. "Polacy na Żmudzi".

więcej

ENCYKLOPEDIA NARODOWEGO DZIEDZICTWA POLONII

2016-10-13 19:19:00 brak komentarzy

POWSTAJE NOWE HISTORYCZNE DZIEŁO ENCYKLOPEDYCZNE W PIĘCIU JĘZYKACH.

Encyklopedia dotyczy wyłącznie Polaków żyjących. Encyklopedia zostanie wydana w dwóch tomach. Pierwszy zawierał będzie ludzi sukcesu, działaczy polonijnych i ludzi świata, zasłużonych dla Polonii. Drugi tom obejmował będzie dziedzictwo organizacji, stowarzyszeń i klubów polonijnych oraz biogramy Polaków żyjących w kraju, którzy przedstawią w nich związek z organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami, przedsiębiorstwami polonijnymi itp.

Biogramy można wysyłać pocztą elektroniczną do 2017 r. na adres: zpiasek@pk.edu.pl

więcej

Lauda 18 - 22 września 2016

2016-10-13 13:55:00 brak komentarzy

18 - 22 września na sienkiewiczowskiej Laudzie obchodzono setną rocznicę śmierci noblisty Henryka Sienkiewicza. Pomysłodawcą, inicjatorem i organizatorem całej imprezy był dr Jan Skłodowski z Warszawy.

więcej

Dni Kultury Polskiej na Żmudzi 3-4 czerwca 2017 r.

2016-09-28 16:41:00 brak komentarzy

Uprzejmie zapraszamy zespoły do udziału w Dniach Kultury Polskiej na Żmudzi 3-4 czerwca 2017 r.

XV Festynie Kultury Polskiej "Znad Issy" w Podbrzeżu i Kiejdanach

IV Festiwalu Kultury Polskiej w Poniewieżu

więcej

Gminne Dożynki w Borkowie 28 08 2016

2016-09-01 23:05:00 brak komentarzy

28 sierpnia grupa z Kiejdan, na zaproszenie wójta Gminy Kolno Józefa Bogdana Wiśniewskiego, gościła w miejscowości Borkowo na Dożynkach Gminnych. Na imprezę z Kiejdan przybyli polski zespół "Issa" (kier. Waleria Wansewicz) i "Daumantu muzikantai" (Muzykanci Daumantowscy) (kier. Kestutis Svilpauskas).

więcej

II Ogólnopolski Festiwal "Barwy Folkloru" w Zambrowie 27 08 2016

2016-09-01 22:48:00 brak komentarzy

27 sierpnia, na zaproszenie Stowarzyszenia "Szansa" z Zambrowa, 27-osobowa grupa z Kiejdan wzięła udział w II Ogólnopolskim Festiwalu "Barwy Folkloru" w Zambrowie.

więcej